کارد میوه آرایی دسته چوبی ۲۰ سانتی ویوا

۶۷,۰۰۰ تومان

طول تیغه 10 سانتی متر

چاقوی مناسب میوه و سفره آرایی