چاقو دالبر دسته چوبی ۲۱ سانتی ویوا

۷۸,۲۰۰ تومان

_ چاقوی مخصوص سفره و میوه آرایی

_ طول تیغه 11 سانتی متر