قالب همبرگر اسکاوا

۱۷۹,۰۰۰ تومان

مناسب برای پخت همبگر و کوکو
قطر 11 سانت متر
دسته پلاستیکی برای داغ نشدن دسته