رنده چهار طرفه بارک

۱۸۹,۷۰۰ تومان

_ ارتفاع رنده ۲۲.۸۶ سانتی متر

استیل