رنده چهار طرفه بارک

۱۵۹,۸۰۰ تومان

_ ارتفاع رنده ۲۰.۳۲ سانتی متر
استیل