رنده چهارطرفه بارک

۳۹۷,۵۰۰ تومان

_ ارتفاع رنده ۲۵.۴ سانتی متر

استیل

پلاستیک