رنده دسته گرد پلاستیکی بارک

۱۷۹,۷۰۰ تومان

_ ارتفاع رنده ۲۰.۳۲ سانتی متر
استیل